Klima Nedir

Klima

Nedir?

Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazıdır.

Bir başka tanımı ise ısıtma, soğutma, temizleme, sirkülasyon yaptırma ve havanın nem miktarının belirli bir oranda tutulması işlevinin sürekli olarak temin ve tesis edilmesi işlemidir.

 

Tarihi

Klimayı icat eden kişi Willis H. Carrier olarak kabul edilir. Brooklyn\'de Sackett-Wilhelms Lithographing and Publishing adlı matbaa şirketi, ısı ve nem değişimleri yüzünden kâğıdın genleşmesi ve büzüşmesi sonucu baskı sürecinde renklerin donuklaşması gibi bir sorun yaşıyordu. Willis H. Carrier 17 Temmuz 1902\'de bu şirket için dünyanın ilk klimasının tasarımlarını tamamladı: Klima, matbaanın ısı ve nem oranını hassasiyetle denetliyordu. 1911 yılında, bugün klima hesaplarının temelini teşkil eden ve havanın sıcaklık, rutubet ve ısı tutumu arasındaki ilişkiyi gösteren psikrometrik tabloyu icat eden Carrier, parlak zekâsıyla 1922 yılında ilk santrfüj soğutma makinesini icat etmiştir.

 

Çeşitleri

Merkezî ve bireysel olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Merkezî klimalar

Bir soğutma grubu ve bir klima santrali, havalandırma kanalları/menfezleri ve/veya fancoil v.b. cihazlar bulunmaktadır.

Bireysel klimalar, kendi aralarında split, paket ve pencere olmak üzere üçe ayrılır:

Split tip klima

Soğutma sistemi elemanlarının iki ya da daha fazla gövde içerisine yerleştirilmesi ile oluşan cihazlara denir. Duvar tipi, yer-tavan tipi, salon tipi, kanal tipi, kaset tipi çeşitleri vardır.

Paket tip klima

Düşey-Yatay ve çatı olmak üzere ikiye ayrılılar: Düşey-yatay tip klimalar, direk olarak havası şartlandırılacak olan mahalde bulunurlar. Çatı tipi klimalarda, sistemin ekipmanlarının tümü iklimlendirilecek olan yerin üzerindeki çatıya yerleştirilir.

Pencere tipi klimalar, pencere veya dış duvara monte edilen tek bir kutu şeklindedir. Cihazın bir kısmı içeride bir kısmı dışarıda kalır.

GEZİCİ KLİMA SERVİSİ (Avrupa Klima) © 2010 - 2023